Planlegging

Hvordan skrive en forståelig lovtekst?


Publisert: 13. november 2014

Difi har lagd et hefte til hvordan lover kan skrives slik at de blir mer forståelige for folk flest. Difi har lagd et hefte til hvordan lover kan skrives slik at de blir mer forståelige for folk flest.

Alle innbyggere i et land bør forstå de lover og forskrifter som angår dem selv. Slik er det ikke. Nå skal lovspråket gjøres mer forståelig.

Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, har laget et hefte for dem som skriver lover. Dette inneholder tips og inspirasjon til hvordan lovspråket kan gjøres mer forståelig.

Klare og forståelige lover er viktig for å styrke demokratiet og rettssikkerheten, og for å nå målet med lovene. Dessuten påvirker språket i lovene og forskriftene også språket i andre tekster fra forvaltningen, som brev, skjemaer og tekster på nettet.

Derfor har Difi satt i gang prosjektet "Klart lovspråk".

Da prosjektet ble startet ble innbyggerne spurt i en spørreundersøkelse hvordan de ser på lover og forskrifter. 54 prosent sa at de hadde lest en lov eller forskrift det siste året. Omtrent like mange hadde lest slike tekster i privat sammenheng som i sammenheng med arbeid.

De fleste av de spurte mente at det er viktig at lover og forskrifter er lette å forstå for alle innbyggere.

Trykk her for å lese heftet "Et klarere lovspråk – kom i gang! "

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.