Planlegging

Uu-utformede rundløyper i Gol og Nes


Publisert: 15. januar 2014

Bilde fra turvei i Gol. (Fra detaljplanen for Gol)Bilde fra turvei i Gol. (Fra detaljplanen for Gol)

Nes og Gol kommuner i Buskerud har fått utarbeidet hver sin detaljplan for universelt utformede sentrumsnære rundløyper. Dette er gode eksempler som kan brukes av andre som skal gjøre tilsvarende arbeid.

Kommunene har fått 150 000 kroner i støtte til planarbeidet. Pengene kommer fra Miljøverndepartementet via Buskerud fylkeskommune.

Dette er en del av departementets Nasjonale utviklingsprosjekt for universell utforming. Det nasjonale prosjektet ble avsluttet i 2013, men Buskerud fortsetter satsingen på universelt utformede sentrumsnære rundløyper ut 2014.

Begge kommunene virker nå motiverte for å komme i gang, rapporteres det fra fylkeskommunen.

Når selve traseene er ferdig, kan kommunene søke fylkeskommunen om støtte til skilting og merking. For Buskerud fylkeskommune har igangsatt et stort skilt- og merkeprosjekt i fylket.

Her hos Buskerud fylkeskommune kan du se planene de to kommunene nå har fått utarbeidet. Kanskje kan altså dette brukes som eksempler for andre. (PDF)

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.