Planlegging

Uu-plan klar for Stavanger


Publisert: 03. desember 2013

Bildet viser forsiden av Stavanger-planenBildet viser forsiden av Stavanger-planenStavanger kommune kan bli først i landet med kommunedelplan for universell utforming, med utgangspunkt i 2009-revisjonen av plan- og bygningsloven.

Stavanger kommune har arbeidet med universell utforming siden prinsippet ble allment kjent i Norge rundt årtusenskiftet.

Nå har bykommunen klar høringsutkastet til sin egen kommunedelplan "Stavanger universelt utformet 2029". Dette er altså kommunens egen Uu-plan for årene 2014 til 2029.

Planen kan du laste ned her (Pdf)

En plan med humor

Stavanger kan altså bli den første kommunen som lager en kommunedelplan for universell utforming med utgangspunkt i 2009-revisjonen av plan- og bygningsloven.

Men det som slår en aller først med Stavangers egen universell utforming-plan, er humoren. Her har kommunen valgt å presentere en kommuneplan med snert. Det er tegneren Egil Bjørøen som er mester for de mange morsomme illustrasjonene i planen.

Kommunedelplan for universell utforming vil være Stavangers verktøy for en gradvis og omfattende tilpassing av byens rom og funksjoner fram mot 2029.

Universell utforming i Stavanger kan by på noen helt spesielle utfordringer. (Tegning fra Stavangers Uu-plan)Universell utforming i Stavanger kan by på noen helt spesielle utfordringer. (Tegning fra Stavangers Uu-plan)Systematisk arbeid

Gjennom systematisk handling skal Stavanger kommune, med Kommunedelplan for universell utforming som verktøy, gjennomføre en gradvis og omfattende tilpassing av byens offentlige rom og funksjoner.

I tillegg skal kommunen sikre at en vesentlig større andel boliger blir universelt utformet og tilgjengelige boenheter (definert i Teknisk forskrift TEK 10).

For alle områder som ligger under kommunens ansvarsområde vil planen være bestemmende, og skal følges opp med egne handlingsplaner. Videre vil planen være grunnlag for holdningsskapende arbeider.

Ønsker å prioritere

Stavanger kommunene er i Uu-planen sin vært opptatt av å prioritere. Det skaper nemlig den raskeste veien fram mot målet om et universelt utformet Stavanger.

Stavanger er også en kommune som vil oppleve sterk vekst i befolkningen i årene som kommer. Det blir flere eldre, og kommunens innbyggere blir stadig mer sammensatte.

Dette kan bli utfordrende, men Stavanger velger i stedet å se på hvilke muligheter dette gir for å få gjennomført nødvendige endringer 
i samfunnet.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.