Planlegging

Kartlegger turveier i Sogn og Fjordane


Publisert: 14. november 2013

Faksimile fra avisa Firda om kartleggingsprosjektet. (Bilde: Avisa Firda) Faksimile fra avisa Firda om kartleggingsprosjektet. (Bilde: Avisa Firda)

Sogn og Fjordane fylkeskommune er i gang med et prosjekt for å kartlegge turveier som kan bli universelt utformet.

Hver av de 15 kommunene i fylket som har deltatt i prosjektet, har plukket ut én potensiell turvei de ønsker å få kartlagt. 17 sentrumsnære turveier har blitt utvalgt som egnede for prosjektet.

Universell utforming vil si at turveien skal være framkommelig for alle i samfunnet, både med de som sitter i rullestol, foreldre med barnevogn, og de som går med krykker eller rullator.

Konsulentselskapet Asplan Viak har blitt engasjert til å utføre kartleggingsarbeidet. De har i samarbeid med turlag, eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gått på befaring for å finne fylkets mest tilgjengelige turveier.

Tiltaket har som formål å fremme utviklingsarbeidet og kompetanseheving på tvers av kommunene i fylket.

Det skal i etterkant av prosjektet produseres en eksempelsamling og rapport fra arbeidet. Dette kan brukes som grunnlag for de ulike kommunene til å søke om midler for utbedring av de kartlagte turveiene. Rapporten skal være klar i løpet av desember. 

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.