Planlegging

Stavanger skal bli mer universell


Publisert: 24. oktober 2013

Illustrasjon utført av Egil BjørøenIllustrasjon utført av Egil BjørøenStavanger kommune har laget en kommunedelplan for universell utforming.

Kommunen har de siste årene arbeidet med tilgjengelighet. Den nye planen skal bidra til bedre samordning av kommunens arbeid.

Stavanger kommune vil følge opp målet ”En god by å bo i.”

Dette starter med kartlegging av nå-tilstand. Kommunen må blant annet skaffe oversikt over andel tilgjengelige boliger som finnes i de ulike bydelene. Den må utrede tilstanden for gate- og veinettet, kollektivknutepunkt, gang- og sykkelveier, og sykkelfelt.

Kommunen må også lage en oversikt over universell utforming for skoler, barnehager og andre kommunale bygninger.

Stavanger kommune melder at de er den første kommunen som lager kommunedelplan for universell utforming med utgangspunkt i 2009-revisjonen av plan- og bygningsloven.

 

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.