Planlegging

38 % av kommunene har uu-plan


Publisert: 04. september 2013

Planlegging med universell utforming har stagnert, viser statistikk fra SSB. Planlegging med universell utforming har stagnert, viser statistikk fra SSB. I 2012 hadde 38 prosent av norske kommuner gjeldende planer for universell utforming. Alle de største kommunene har det – men bare 17 prosent av de minste.

Statistisk sentralbyrå (SSB) fører statistikk over kommunal og regional planlegging. Universell utforming ble for flere år siden tatt inn som tema i disse statistikkene.

Nå viser tall herfra at omfanget av planer som har universell utforming inne, har stagnert.

Kommunene

For kommunenes del (se tabell her) har det siden 2006 var en økning fra 8 % til 38 % i andelen kommuner som har en gjeldende plan for universell utforming. Men tall fra de aller siste årene viser at økningen nå later til å ha stagnert.

SSB-statistikken viser en meget klar sammenheng mellom kommunestørrelse og uu-planlegging. Ikke på noe annet statistikkområde er sammenheng mellom kommunestørrelse og planlegging så tydelig.

Fylkene

Også på regionalt nivå i fylkene (se tabell her) later utviklingen til å ha stagnert.

Siden 2009 har det bare vært en økning på ett fylke (fra 7 til 8 av landets til sammen 19 fylker) som har en gjeldende plan for universell utforming.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.