Planlegging

Ny bydel i Kristiansand


Publisert: 21. august 2013

Vakkert beliggende midt i Kristiansand kommer det en ny bydel som er universelt utformet. (Foto: Landskapsentreprenørene AS)Vakkert beliggende midt i Kristiansand kommer det en ny bydel som er universelt utformet. (Foto: Landskapsentreprenørene AS)

Kristiansand er i ferd med å få en ny bydel hvor universell utforming står helt sentralt. Planleggerne har vært ute i byen med rullestoler og blindestokker.

Tangen er et området som ligger sentralt i byen, med elven Otra mot øst og sjøen mot sør og vest. Her skal det bygges 43 000 kvadratmeter boliger og 33 000 kvadratmeter næring og skole.

Tidlig i planprosessen har universell utforming stått sentralt.

Alle ferdselsområder er trinnfrie. Doble ledelinjer markerer gangsonene på den største plassen. Ledesoner gjør det enkelt for blinde og svaksynte å orientere seg, for eksempel.

Detaljplanen er utarbeidet i nært samarbeid med Rådet for funksjonshemmede. Rådet har også arrangert seminar for prosjektteamet, som har blitt sendt ut i bybildet i rullestoler og med blindestokk. Praktisk lærdom er anvendt direkte i planarbeidet.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.