Planlegging

Prosjekteringsverktøy på nett


Publisert: 16. mai 2013

Nytt prosjekteringsverktøy er klart.Nytt prosjekteringsverktøy er klart.Et prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg er nå lagt ut på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet. Bak verktøyet står Porsgrunn og Trondheim kommuner.

Verktøyet retter seg først og fremst mot prosjekterende i privat og offentlig virksomhet, men kan også brukes ved kommunalt tilsyn, kontroll av prosjektering og utførelse, og som vedlegg i anbudsmateriale.

Verktøyet kan også være til hjelp i planarbeid.

Utgangspunktet for verktøyet er byggteknisk forskrift (TEK10) med utdrag fra tilhørende veiledning relatert til universell utforming av publikumsbygg.

Endringene som ble gjort i veiledningen til TEK10 1. april 2013, er innarbeidet i verktøyet.

Les mer hos Direktoratet for byggkvalitet

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.