Planlegging

Universelle bygater i Ålesund


Publisert: 04. april 2013

Ålesund har spesielle utfordringer når universell utforming skal gå hånd i hånd med jugendbyens egenart. (Foto: Wikimedia)Ålesund har spesielle utfordringer når universell utforming skal gå hånd i hånd med jugendbyens egenart. (Foto: Wikimedia)

Jugendbyen Ålesund har utfordringer med å få universell utforming og vern til å gå hånd i hånd. Men nå skal byen få gater som er trygge og tilgjengelige.

Kommunen har søkt om statlige kroner for å komme videre i arbeidet med å få en plan for gater og plasser i sentrum. 300.000 kroner skal brukes til et prosjekt som allerede har startet med rehabiliteringen av Løvenvoldgata og deler av Sankten.Bygatene skal utformes slik at de blir trygge og tilgjengelige for alle – også hvis man sitter i rullestol eller har nedsatt syn.

Ålesund ble i 2010 pilotkommune for universell utforming, og planlegginga av Løvenvoldgata var første steg på vegen mot en plan for alle gatene i Ålesund sentrum. 

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.