Planlegging

Universell utforming – en måte å betrakte verden på


Publisert: 07. august 2012

Bilde av barn på skolevegBilde av barn på skolevegI sin hovedoppgave om universell utforming ved Instituttet for landskapsplanlegging på Universitetet for Miljø og Biovitenskap etterlyser Ena Selimotic mer forskning om barns behov. Hun har selv levert et verdifullt bidrag.

Ena Selimotic har observert skolebarn mens de har gått ulike skoleveier og slår fast at barna bruker et større område enn bare en veistrekning gjennom sin ferdsel til og fra skolen. Hennes hovedoppgave gir derfor generell kunnskap om hvordan barns behov kan ivaretas i universell utforming av omgivelsene.

Les hele hovedoppgaven til Ena Selimotic i PDF-format.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.