Planlegging

Støy tas på alvor


Publisert: 25. april 2012

Mange synes det er hyggelig å møte kolleger til lunsj i kantina. Andre klarer ikke å høre hva som sies, på grunn av støynivået i slike rom. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto) Mange synes det er hyggelig å møte kolleger til lunsj i kantina. Andre klarer ikke å høre hva som sies, på grunn av støynivået i slike rom. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto) Kantiner, restauranter, foajeer, skolelandskap. Alt dette er områder der mange hørselshemmede opplever problemer på grunn av støy og etterklang. Nå kommer det nye standarder.

Mange sliter med lydforholdene, både på arbeidsplasser og i offentlige arenaer utendørs. Det viste en undersøkelse som Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) gjorde på vegne av Standard Norge i 2011.

Resultatene fra undersøkelsen er brukt i arbeidet med ny standard for lydforhold i bygninger, NS 8175. Denne kommer i ny utgave før sommeren 2012.

Standarden er knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK2010) via veiledning til forskriften, som henviser til NS 8175 for oppfyllelse av forskriftens lydkrav.

Standarden inneholder blant annet nye akustiske kriterier til byggverk for publikum og arbeidsbygninger.

På grunn av kravene til universell utforming er det tatt med romakustiske kriterier for å redusere støy og etterklang. Det er også angitt hvilke typer rom og arealer som trenger lydanlegg eller andre tekniske hjelpemidler, slik som teleslynge og IR/FM­anlegg.

Standarden er et viktig hjelpemiddel for blant andre kommuner, planleggere, arkitekter, utbyggere, byggherrer og entreprenører.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.