Planlegging

Planlegger eldrebølgen sammen


Publisert: 18. april 2012

Morgendagens eldre vil ha andre krav og preferanser enn dagens eldre. De vil være en del av et pulserende liv. (Foto: iStockphoto)Morgendagens eldre vil ha andre krav og preferanser enn dagens eldre. De vil være en del av et pulserende liv. (Foto: iStockphoto)Innen 2020 vil det bli en betydelig økning av eldre over 80 år her i landet. Kommunene må forberede seg på dette. Nå er det etablert et nettverk av kommuner som skal planlegge sammen.

Norsk Form har samlet nyttige verktøy for ansatte som jobber med planlegging, omsorg og kultur i landets kommuner. De har blant annet opprettet et nettverk for utveksling av erfaring om boliger for den nye generasjonen eldre.

Nettverket er samlet i Rissa i Sør-Trøndelag 18.-20. april.

Erfaringer og ideer, forskning og gode eksempler fra store og små kommuner skal deles i dette nettverket.

Må samarbeide på tvers

I dag er Hammerfest, Tromsø, Bodø, Melhus, Trondheim, Stavanger, Rissa, Ulstein, Hamar, Moss, Flora og Stord kommune med i nettverket. I tillegg deltar Kirkens Bymisjon. Nettverket støttes av Helse- og omsorgsdepartementet.

Felles for disse kommunene er at de ønsker å delta i diskusjonen om hvordan boliger for eldre skal utformes.

En framtidsrettet satsing stiller krav til planleggere, arkitekter, designere og ansatte i omsorgssektoren. Det er nødvendig å etablere et samarbeid på tvers av fagmiljøene.

Arbeidet tar utgangspunkt i krav til universell utforming.

Forskning viser at morgendagens eldre vil ha andre krav og preferanser enn dagens eldre. De vil bo sentralt og være en del av et pulserende liv.

Gode råd og eksempler

Basert på nettverkets erfaring og kunnskap er det utarbeidet et ressurshefte til hjelp for alle landets kommuner.

Les mer om ressursheftet Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - 7 gode råd.

Norsk Form og kommunenettverket har også innhentet eksempler på nye og utradisjonelle omsorgsbygg.

Les mer om eksempelsamlingen Eldre i sentrum - bedre boliger for de nye gamle.

Begge publikasjonene er sendt landets kommuner ved plan- omsorg og kulturseksjonene.

Nettverket er i stadig utvikling. Andre kommuner som er interessert i å vite mer om nettverket for eventuell deltagelse kan ta kontakt med Bjørg Dagenborg Viksand i Norsk Form.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.