Planlegging

Ny astma og allergi-veileder


Publisert: 19. mars 2012

Astma- og allergiforbundet har nå klar en ny veileder om utforming av offentlige bygg. Astma- og allergiforbundet har nå klar en ny veileder om utforming av offentlige bygg. NAAF har nå ferdigstilt en ny veileder om utforming av offentlige bygg for personer med astma, allergi eller andre overfølsomhetssykdommer.

Veilederen gir retningslinjer for hvordan byggeprosjekter bør planlegges, gjennomføres og ikke minst driftes og vedlikeholdes.

Under mottoet "Godt for oss, godt for alle!" skal alle involverte gis kunnskap om de riktige valgene.

Veilederen er først og fremst myntet på arkitekt- og byggebransjen, og alle som har ansvar for drift og vedlikehold av eksisterende bygg. Men den er også et nyttig verktøy for brukerrepresentanter som for eksempel sitter i utvalg på skoler, barnehager, sykehus eller lignende.

Som et supplement til veilederen er det utviklet en ny nettløsning, som inneholder enkel og oversiktlig informasjon med sjekklister om samme tema.

Veilederen utgis kun elektronisk. Du kan laste den ned fra forsiden på www.byggoghelse.no

Veilederen og nettløsningen er finansiert gjennom et to-årig prosjekt for Husbanken.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.