Planlegging

En bydel for framtiden


Publisert: 16. februar 2012

Kristiansand har allerede flere oaser – Nupen-anlegget er et eksempel.  Nå ønsker byen å bygge en ny bydel som bli et godt sted å bo for alle. Kristiansand har allerede flere oaser – Nupen-anlegget er et eksempel. Nå ønsker byen å bygge en ny bydel som bli et godt sted å bo for alle. Kristiansand kommune skal snart i gang med å bygge framtidens bydel. Mange er engasjert i planleggingen av den.

I alt 130 personer fra næringsliv, organisasjoner og offentlige etater deltok på en konferanse i Kristiansand 7. og 8. februar.

Kristiansand kommune har invitert ulike fagmiljøer til å bli med på å utvikle en ny bydel – framtidens bydel. Til sommeren avgjør en jury hvem som skal bygge og hvor den skal bygges.

Universell utforming skal spille en avgjørende rolle i arbeidet.

Flere foredragsholdere på konferansen la vekt på muligheter for bruk av smart teknologi for å gi eldre og uføre beboere økt service og trygghet.

Ved Universitetet i Agder gjøres det blant annet forsøk med falldetektorer, temperaturfølere og alarmsystemer i boliger. Disse skal kunne ”snakke med” internett.

Karin Høyland fra Sintef la vekt på hvor viktig det er å lage gode, fysiske rammer for folks hverdag i boligområder.

Espen Hille i Hillcon AS fortalte at Rådet for funksjonshemmede ble tatt med på grundig råd da uteområdene på Tangen i Kristiansand skulle planlegges og tilrettelegges. Rullestolbrukere prøvde ut ulike løsninger. Det gjaldt blant annet å få optimal materialbruk, for eksempel i ledelinjer for blinde og svaksynte.

 

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.