Planlegging

Universell utforming lønner seg


Publisert: 27. januar 2012

 

Statssekretær Henriette Killi Westhrin mener det er viktig å også trekke fram gevinster ved universell utforming. (Foto: Ilja C. Hendel)Statssekretær Henriette Killi Westhrin mener det er viktig å også trekke fram gevinster ved universell utforming. (Foto: Ilja C. Hendel)Verdien ved universell utforming er høy og overstiger raskt kostnadene ved tiltakene, viser en ny studie.

For første gang foreligger det nå en studie av hvordan folk verdsetter tiltak for universell utforming i bygninger og uteområder i Norge.

Rapporten om studien finner du her. Regneark for gjennomføring av nyttekostnadsanalyser finner du her.  

18 tiltak er vurdert

Basert på vurderinger fra et representativt utvalg av befolkningen ble nytteverdiene beregnet for 18 tiltak for universell utforming av bygninger og uteområder i Norge.

Blant tiltakene er jevnt belegg på gangveier, visuell markering av inngangsdører, handikaptoalett, teleslynge og belysning ute og inne.

Det ble også utviklet et regneverktøy som viser om et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Analysen er gjort av Analyse & Strategi med støtte fra Vista Utredning AS og svenske eksperter på nyttekostnadsanalyser. Arbeidet er utført på oppdrag for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Verdien er høy

Konklusjonen av studien er at verdien av universell utforming er høy. Verdien overstiger raskt kostnaden ved tiltakene.

– Dette er viktig og nyttig kunnskap både for politikere og forvaltere av bygninger og uteområder. Det har alt for ofte bare vært kostnadene ved universell utforming som har blitt beregnet. Nå ser vi også gevinsten, sier statssekretær Henriette Killi Westhrin.

Dette arbeidet gjør det mulig å foreta en bedre vurdering av kost/nytte knyttet til universell utforming og tilgjengelighet, mener Killi Westhrin.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.