Planlegging

Bli med på å teste et nytt verktøy


Publisert: 06. januar 2012

Deltasenteret lanserer nå testutgaven av et nytt verktøy som gir innsikt, tips og råd om universell utforming. Bli med og test det!

Deltasenteret vil høre hva du mener om det nye verktøyet.Deltasenteret vil høre hva du mener om det nye verktøyet.

Skal din virksomhet utarbeide en handlingsplan for universell utforming?

Er du ansvarlig for å lage planen, eller er du leder eller kanskje bare generelt interessert i at din arbeidsplass skal bli universelt utformet?

Da kan du få gode tips og råd fra verktøyet som Deltasenteret har lagd på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Ledere og saksbehandlere

Verktøyet retter seg først og fremst mot statlige virksomheter. Men også kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter kan her få tips og råd i arbeidet med universell utforming.

Målet har vært å lage et uu-verktøy som fungerer godt for alle som iverksetter og forvalter politikk og lovverk, enten de er fagfolk, tjenesteytere eller arbeidsgivere.

To utgaver

Verktøyet er lagd i to utgaver.

Den første er en ordinær utgave med tekst og bilder. Den finner du her.

Den andre utgaven er tilpasset bruk av tabulator eller leselist. Den finner du her.

Betaversjoner

Det er betaversjonen av det nye verktøyet som nå ligger ute. Det vil si at verktøyet fortsatt ikke er helt ferdig. Deltasenteret vil gjerne ha tilbakemeldinger fra brukere på hva de synes fungerer bra og hva som kan bli bedre.

Disse testversjonene skal ligge ute fram til 31. januar.

Etter testperioden vil verktøyet bli forbedret med utgangspunkt i de tilbakemeldingene som kommer inn.

Du kan lese mer om det nye verktøyet hos Deltasenteret. Her kan du også gi tilbakemeldinger. Til Deltasenteret.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.