Planlegging

Hvem planlegger vi for og hvordan gjør vi det?


Publisert: 05. januar 2012

Foto av Time kirke (Foto: Ragnhild Njå)Foto av Time kirke (Foto: Ragnhild Njå)Universell utforming er blitt et viktig satsingsområde på statlig, regionalt og lokalt nivå. Det representerer et paradigmeskifte i arbeidet med å gjøre samfunnet vårt tilgjengelig for alle. I artikkelen Hvem planlegger vi for og hvordan gjør vi det? i Plan 6/2011 ser Ragnhild Njå nærmere på hvordan strategien om universell utforming brukes.  

Gjennom universell utforming er fokuset er flyttet fra spesiell tilrettelegging av fysiske omgivelser for enkeltindivider til universell utforming av miljøet for hele befolkningen. Målet er at alle skal ha likestilte muligheter til for samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse.

Eksempler fra pilotkommunen Time brukes som bakgrunn for diskusjon om implementering av strategien. Videre settes et kritisk blikk på ulike aktørers tilnærmingsmåter og til virkemidlene som er benyttet.  Artikkelen i Plan avsluttes med et spørsmål om det kan være behov for et pilotprosjekt innenfor de private aktørene i byggebransjen: arkitekt-, utbygger og ingeniør

Logg deg inn og les hele artikkelen på Idunn sine nettsider.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.