Publisert: 02. februar 2006
Miljøvernminister Helen Bjørnøy sammen med administrerende direktør i Norsk Form Brit Fougner. Foto: Tommy Modalsli, SixSides asMiljøvernminister Helen Bjørnøy sammen med administrerende direktør i Norsk Form Brit Fougner. Foto: Tommy Modalsli, SixSides as
Utstillingen presenterer gjenbruk av industribygg. Dette har vært en trend både i USA og Europa de siste tiårene. Miljøvernministeren la vekt på verdiskaping basert på lokale kulturminner i sin åpningstale.
 
Publisert: 24. januar 2006
Foto: Svein Magne FredriksenFoto: Svein Magne Fredriksen
Kulturminner har gjerne vært betraktet som synlige gjenstander eller områder. Internasjonalt kultursenter og museum i Oslo vil samle inn lyder og presentere dem i en utstilling.
 
Publisert: 23. januar 2006
Symboler fra den danske merkeordingenSymboler fra den danske merkeordingen
Standard Norge og Deltasenteret har utredet mulighetene for en merkeordning for tilgjengelighet til reiselivsmål og kulturopplevelser. De har samarbeidet bredt med næringen og organisasjonene. Mulighetene for å etablere merkeordning vurderes som gode.
 
Publisert: 19. januar 2006
Foto: Svein Magne FredriksenFoto: Svein Magne Fredriksen
Hvordan kan vern av kulturminner kombineres med allmenn bruk av bygninger? To saker som er oppe i media illustrerer problemstillingene og uenigheten om hva som er de beste løsningene.
 
Publisert: 05. januar 2006
Nordisk Handikappolitisk Råd iverksetter "Tilgjengelighetsnettverk for museer" i 2006. Prosjektet tar sikte på å styrke kunnskaps- og erfaringsutvekslingen mellom nordiske museer og museumsmyndigheter.
 
Publisert: 20. desember 2005
Foto: Svein Magne FredriksenFoto: Svein Magne Fredriksen
Kulturminner er et av områdene hvor viktige interesser står mot hverandre. Tilgjengelighet for alle er et verdispørsmål, men det er også vernet av kulturarven. Kompromissløsninger kan være vanskelige å finne. Hvem er påståelig og firkantet? Les hva Arve J. Nilsen mener på diskusjonsforumet.
 
Publisert: 09. desember 2005
Foto av Tønsberg og Nøtterøy bibliotekFoto av Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Biblioteket fikk prisen for sitt arbeid for et mer tilgjengelig bibliotek og bibliotektjenester.
 
Publisert: 17. oktober 2005
Foto: Fortidsminneforeningen.Foto: Fortidsminneforeningen.
Besøkssenteret ved Borgund stavkirke åpnet sommeren 2005. Det skal bedre informasjonen til besøkende og begrense slitasjen på selve kirken. Utstillingen i besøkssenteret har blant annet kopier av originale utskjæringer og detaljer fra kirken.
 
Publisert: 09. oktober 2005
Forsiden av mappen om Det tilgjengelige bibliotekForsiden av mappen om Det tilgjengelige bibliotek

Prosjektet Det tilgjengelige bibliotek startet i 2001 og hadde som målsetting å gjøre tre utvalgte folkebibliotek mer tilgjengelige for funksjonshemmede. Evaluering og sluttrapport foreligger nå. Prosjektet ble gjennomført av ABM-utvikling i samarbeid med Deltasenteret.

 

 
Publisert: 20. desember 2004
Foto: Fetsund LenserFoto: Fetsund Lenser
Fløtingsmuseet Fetsund Lenser deltar nå i prosjektet ACCU - Access to Cultural Heritage: Policies of Presentation and Use. ACCU er et samarbeidsprosjekt mellom 6 kulturinstitusjoner i Europa. Målet med prosjektet er å komme frem til enkle og lett overførbare løsninger for tilgjengeliggjøring av kulturarven, slik at alle kan ta del i den.
 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.