Kultur

Ber om prosjekt for universelt utformede kulturminner


Publisert: 23. mars 2010
Logoen til Statens råd.Logoen til Statens råd.
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede ber Riksantikvaren starte kartlegging og lage prioriteringslister for å bedre tilgjengeligheten til landets kulturminner. Rådet er opptatt av kvalitet, og mener god kompetanse om universell utforming i kulturminneforvaltningen sammen med brukermedvirkning må vektlegges i prosessen med å gjøre kulturminner tilgjengelig for alle.


Det er etter et møte med Riksantikvaren nylig at Statens råd for likestilling av funksjonshemmede kommer med forslag om tiltak som kan bidra til å styrke tilgjengeligheten til kulturminner. I et brev ber rådet Riksantikvaren om starte kartlegging og lage prioriteringslister for å gjøre landets kulturminner tilgjengelige innen 2025.

Riksantikvaren har en viktig rolle i å informere kommuner, fylkeskommuner og eiere av kulturminner om lover og retningslinjer som er relevant for tilgjengelighet til kulturminner. Rådet ber Riksantikvaren oppfordre kommuner og fylkeskommuner om å sette iverk tiltak blant sine ansatte for å styrke kompetansen om tilgjengelighet for alle.

Rådet mener videre at gode kunnskaper om universell utforming i kulturminneforvaltningen og nær kontakt med brukerne er avgjørende for å

få til kvalitativt gode løsninger.

"Dette forutsetter at kompetanse om universell utforming og ulike måter å skape god tilgjengelighet på styrkes i hele kulturminneforvaltningen - både sentralt, regionalt og lokalt. Kompetanse i forvaltningen er grunnleggende for å kunne kvalitetssikre løsninger med hensyn til tilgjengelighet", skriver rådets leder Henning Aarnes blant annet i brevet til Riksantikvaren - med kopi til tre departementer.

Riksantikvaren har ikke direkte styringslinjer til regional og lokal kulturminneforvaltning. Men Statens råd for likestilling av funksjonshemmede vil at Riksantikvaren skal gi anbefalinger til kommuner og fylkeskommuner om at tilgjengelighet til kulturminner for alle tas inn i styringsdokumenter for regional og lokal kulturminneforvaltning.

Konsekvensene av universell utforming av kulturminner er for øvrig temaet i en masteroppgave fra  Liv Lund Nygaard, som er antikvar hos Byantikvaren i Oslo. Oppgaven, som er datert august 2008, kan lastes ned her. (PDF-format.)

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.