Kultur

Ny bok om synet på funksjonshemmede


Publisert: 04. desember 2014

Boka ”Kroppsspråk” tar for seg norske og internasjonale eksempler på framstillinger av uvanlige kropper. (Foto: Gyldendal) Boka ”Kroppsspråk” tar for seg norske og internasjonale eksempler på framstillinger av uvanlige kropper. (Foto: Gyldendal) Hvordan fremstilles funksjonshemning i kultur og samfunn? Det er tema i en ny bok som heter "Kroppsspråk".

Jan Grue er funksjonshemmingsforsker og skjønnlitterær forfatter.

I boka "Kroppsspråk" viser han begge sidene av seg selv, skriver Patrick Kermit. Han har anmeldt den nye boka i Tidsskrift for samfunnsforskning 04/14.

Boka tar for seg norske og internasjonale eksempler på framstillinger av uvanlige kropper, og gir en innføring i nyere forskning på funksjonshemning. Den handler om hvordan vi tenker, skriver og forteller om kropper, og hvordan det går et hovedskille mellom mennesker med kropper som klassifiseres som vanlige, og mennesker som har kropper som klassifiseres som uvanlige.

Kropp sier noe om moral

I et intervju i Morgenbladet sier Grue:

– I litteraturen, og da mener jeg hele den store litterære tradisjonen, finnes veldig mange eksempler på at forfattere bruker personenes kropp til å si noe om deres moralske karakter.

Kommet kort

Grue har sammenlignet fremstillinger av funksjonshemmede med fremstillinger av andre som «kan oppleve sosial annerledeshet» – altså homofile eller etniske minoriteter.

– I svært mange vestlige fremstillinger frem til 1970 er folk med mørk hud slemme eller dumme, men i dag er det heldigvis lettere å få pepper om man lager karikerte fremstillinger av etniske minoriteter. Vi har kommet mye kortere når det gjelder funksjonsnedsettelser og sykdom, sier Grue til Morgenbladet.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.