Kultur

Smarte løsninger i Eidsvollsbygningen


Publisert: 19. mars 2014

Her fungerer løsningen som en trapp. (Foto: Thyssenkrupp Encasa)Her fungerer løsningen som en trapp. (Foto: Thyssenkrupp Encasa)Restaureringen av Eidsvollsbygningen til Grunnlovsjubileet har støtt på mange utfordringer. En av flere løsninger er smarte trapper som sikrer tilgangen for bevegelseshemmede.

Arbeidet med å gjøre Eidsvollsbygningen mest mulig tilgjengelig har du kunnet lese om også tidligere her i nettavisen Universell utforming.

Linken finner du her.

Utfordringen har vært å kombinere det å tilbakeføre bygningen mest mulig til slik den var i 1814, samtidig som man tar hensyn til adkomsten for bevegelseshemmede.

Restaureringen utføres av Statsbygg på oppdrag fra Kulturdepartementet. I nært samarbeid med Riksantikvaren og organisasjonen Eidsvoll 1814 skal bygningen, så langt det er mulig, tilfredsstille kravene til universell utforming.

En løsning har vært en løfteplattform som gjør at man ikke behøver å ha plass til både en trapp og en løfteplattform – den er begge deler.

Til daglig vil løsningen fungere som en helt alminnelig trapp med trinn. Men når en rullestolbruker skal benytte den, kan trappen forvandles til en løfteplattform.

Rommene i kjelleren på Eidsvollsbygningen er rekonstruert for å gi publikum en opplevelse av hvordan også denne delen av bygningen – der tjenerskapet holdt til – ble brukt i 1814.

Løfteplattformen gjøre det enklere for alle å komme til de nyrestaurerte kjellerrommene i Eidsvollsbygningen.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.