Kultur

Kjenner du sansene dine?


Publisert: 06. juni 2012

Kunstneren ønsker å utfordre sannheten og det vi tar for gitt. Hun invitere oss til å bruke våre egne sanser til nye opplevelsesretninger. (Foto: Deltasenteret)Kunstneren ønsker å utfordre sannheten og det vi tar for gitt. Hun invitere oss til å bruke våre egne sanser til nye opplevelsesretninger. (Foto: Deltasenteret)

Nullstill sansene dine på Oslo S! Har du glemt hvordan stillhet høres ut? Er det mulig å kjenne ro på et trafikknutepunkt? Hvordan vet du at et tog tømmes for hundrevis av mennesker, eller at det er din tur til å kjøpe billett?

Deltasenteret inviterer i samarbeid med ROM Eiendom, Forbundet frie fotografer og Fotogalleriet til å oppleve kunstneren Kristin Tårnesviks kunstinstallasjonen «Toleranse for feil».

Utstillingen åpnet mandag 4. juni i flytogterminalens øvre plan på Oslo S. Den er åpen til 14. juni.

Utstillingen vises i anledning av den internasjonale konferansen om universell utforming "Universal Design 2012 –Oslo" fra 11. til13. juni. Konferansen samler fagfolk, utøvere og myndigheter fra hele verden. Hovedtema er universell utforming i det offentlige rom.

Hektisk hverdag

– En hektisk hverdag med travle gjøremål krever at vi sanser, sier Åse Kari Haugeto, leder i Deltasenteret. I arbeid, i fritid og på reise trenger vi alle sansene våre. Sansene er avgjørende for å kunne orientere seg i det offentlige rom.

Utstillingen ”Toleranse for feil” er skapt av kunstneren Kristin Tårnesvik. Den vises på flytogterminalen på Oslo S. (Foto: Deltasenteret)Utstillingen ”Toleranse for feil” er skapt av kunstneren Kristin Tårnesvik. Den vises på flytogterminalen på Oslo S. (Foto: Deltasenteret)Mennesker glemmer ofte å kjenne på sine egne sanser – og mange sanseinntrykk undertrykkes til daglig. Opplevelsen av å bli fratatt en sans kan være overveldende. Man går glipp av mye, men kompenserer samtidig raskt med andre sanser.

Et pusterom

–Jeg ønsker å gi publikum et pusterom i form av en liten oase, sier Kristin Tårnesvik.

– Derfor har jeg plassert en naturlig gressplen på to ulike knutepunkt, et inne og et ute. Plenen kan trås på. Her kan vi bruke sansene våre for å begripe hvordan vi beveger oss i samfunnet og hvordan en enkelt gressplen – symbolsk for en del av naturen – kan sikre deltakelse for alle.

Stort fotografi utenfor

Utstillingen leder publikum gjennom Oslo S med et stort fotografi utenfor Jernbanetorgets hovedinngang, 2 oaser for sanseopplevelse og informasjon utformet av kunstnergruppen Ytter.

Utstillingen introduserer 1 av de 7 prinsippene for universell utforming: Toleranse for å gjøre feil.

Dette understreker sammen med de andre prinsippene, at det er nødvendig å ta hensyn til ulike menneskelige forutsetninger og behov i all utforming.

Erfare egne sanser

– Kunstneren har laget en installasjon der hver og en av oss får erfare våre egne sanser, sier Haugeto.

– Våre sanser er samtidig grunnleggende for å kunne skape et tilgjengelig samfunn. Vi må ta innover oss mangfoldet i de menneskelige sanser, og sanseevner når vi planlegger, designer, konstruerer og bygger. Dette kalles universell utforming.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.