Kultur

Lite tilrettelegging for hørselshemmede


Publisert: 27. januar 2012

Rapporten slår fast at tolketjenester etterspørres i liten grad på offentlige arrangementer. Rapporten slår fast at tolketjenester etterspørres i liten grad på offentlige arrangementer. Det legges i liten grad til rette for hørselshemmede på offentlige arrangementer, viser en kartlegging.

Rambøll Management Consulting har på oppdrag fra Deltasenteret gjort en kartlegging hvor de ser på lovgivning, behov og hva som finnes av tolketjenester for hørselshemmede på offentlige arrangementer.

Funnene viser at det i liten grad etterspørres tolketjenester på offentlige arrangementer og at det relativt sjeldent tilrettelegges for hørselshemmede på denne type arrangementer. Dette varierer imidlertid fra fylke til fylke.

Udekket behov

Svært få av arrangørstedene har erfaring med å tilrettelegge for hørselshemmede utover teleslynge. Dersom det er behov for annen type tilrettelegging, er det ofte tolkebrukeren selv som ordner dette.

Flertallet av de intervjuede arrangørstedene har ikke et system for å etterspørre eller registrere behov for tolketjenester.

Funnene tyder på at behovet for tolketjenester er større enn det som tilbys. Flere tolker oppgir at de anser behovet som udekket eller underkommunsiert, mener Rambøll.

Foreslår registreringsrutiner

Tolketjenesten i NAV er eneste aktør som tilbyr tolketjenester for hørselshemmede. Det finnes i dag 159 fast ansatte tolker fordelt på 18 fylker. Hver tolketjeneste har også frilanstolker tilknyttet. På landsbasis er det totalt 496 frilanstolkere.

For å vite noe om det fremtidige behovet, foreslår Rambøll å utarbeide registreringsrutiner og oversikter der både etterspørsel og tilbud/tilrettelegging ved offentlige arrangementer tydeliggjøres.

Les mer hos Deltasenteret og last ned rapporten her.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.