Publisert: 19. desember 2005
Forsiden til det nordiske debattoppleggetForsiden til det nordiske debattopplegget
Et debattgrunnlag som er utarbeidet for Nordisk Ministerråd anbefaler at det blant annet satses på de felles nordiske verdiene likhet, tillit, inkludering, fleksibilitet og respekt for naturen for å styrke konkurranseevnen globalt.
 
Publisert: 22. november 2005
Logoen til Nordisk Ministerråd og Nordisk RådLogoen til Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd
Handlingsprogrammet inneholder 17 tiltak fordelt på områdene: en overordnet strategi, informasjon og tilgjengelighet til nordiske institusjoner. Nordisk råd godkjente handlingsprogrammet på sin sesjon i Reykjavik 25.-27. oktober 2005.
 
Publisert: 08. november 2005
Forsiden til det norske formannsskapsprogrammetForsiden til det norske formannsskapsprogrammet
En av hovedprioriteringene i det norske formannskaps programmet er utfordringer for den nordiske velferdsmodellens fremtid. Her vil det bli tatt flere initiativ angående blant annet barn og ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne.
 
Publisert: 12. oktober 2005
Foto: UN Photo/Mark GartenFoto: UN Photo/Mark Garten
Norge spiller en aktiv rolle i utviklingen av en ny konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter i FN. Tilgjengelighet inngår i drøftingene. Utenriksdepartementet har utarbeidet en rapport fra det 6. møtet i ad. hoc utvalget.
 
Publisert: 26. september 2005
Bilde av de nordiske utviklingsministreneBilde av de nordiske utviklingsministrene
På det nordiske utviklingsministermøtet i København 25. august 2005 ble det besluttet å samarbeide for å identifisere områder hvor hensynet til funksjonshemmede kan innarbeides tydeligere i bistandsarbeidet.

 
Publisert: 19. september 2005
Forsiden til meldingen om nordisk samarbeidForsiden til meldingen om nordisk samarbeid
Regjeringen har lagt fram stortingsmelding om samarbeidet innenfor Nordisk Ministerråd. Universell utforming er et av temaene som skal følges opp i den kommende perioden.
 
Publisert: 22. april 2005
Foto: Johannes JanssonFoto: Johannes Jansson
Norge overtar formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2006. Nordiska Handikappolitiska Rådet anbefaler at demokrati og tilgjengelighet for alle løftes fram i formannskapsåret.
 
Publisert: 10. mars 2005
Logoen til FN-programmet enableLogoen til FN-programmet enable
Forhandlingene om en FN konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter er et tiltak for å sikre bedre tilgang og beskyttelse av like rettigheter for personer med funksjonshemninger. Femte sesjon i arbeidet er avsluttet og konvensjonen vil tidligst tre i kraft i 2007 eller 2008.
 
Publisert: 02. april 2004
Forsiden til European Concept for AccessibilityForsiden til European Concept for Accessibility
Veilederen The European Concept for Accessibility ble utgitt i en ny utgave i 2003. Den første versjonen kom i 1990, og var opprinnelig et initiativ for å utvikle en felles europeisk standard for tilgjengelighet. Uenighet om en rekke detaljmål førte til at arbeidet ble lagt om. Publikasjonen fremstår nå som en mer generell veileder. Utviklingsarbeidet er støttet av EU og fagfolk fra en rekke europeiske land, også Norge, har deltatt.
 
Publisert: 27. februar 2004
Logoen til Den europeiske unionLogoen til Den europeiske union
EU ser behovet for flere reguleringer for å gi alle mulighet til full utnyttelse av nye tjenester og apparater som tredjegenerasjons mobiltelefoni, digital-TV og online-tjenester. Handlingsplanen eEurope, som har sitt motstykke i eNorge-planen, fastholder fokuset på tilgjengelighet og universelt brukbare tjenester også for 2005.
 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.