Publisert: 29. desember 2007
Europarådets emblem.Europarådets emblem.
Ministerkomitéen i Europarådet vil at europeiske lands myndigheter skal gjøre universell utforming til nasjonal strategi. Anbefalingene er vedtatt i en resolusjon som representanter for Miljøverndepartementet og Samferdselsdepartementet har vært med på å legge grunnlaget for i en arbeidsgruppe.
 
Publisert: 30. mars 2007
Foto:UN Photo/Mark GartenFoto:UN Photo/Mark Garten
Konvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling 13. desember 2006 etter fire år med forhandlinger. Norge undertegner FN-konvensjonen 30. mars 2007, som et av de første land.
 
Publisert: 14. desember 2006
Foto: UN Photo/Paulo FilguerasFoto: UN Photo/Paulo Filgueras
FN-konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter ble vedtatt av den 61. generalforsamlingen i FN 13. desember 2006. - Jeg ber inntrengende om at alle regjeringer starter med å ratifisere den, og forsetter med å gjennomføre den uten forsinkelser, sier generalsekretær Kofi Annan.
 
Publisert: 02. november 2006
Logoen til Nordisk Ministerråd og Nordisk RådLogoen til Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd
Norge har formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2006. Det er tatt en rekke initiativ for å sette tilgjengelighet på dagsorden. Universell utformings betydning innen utdanning, demokrati, byplanlegging og samarbeid med nabostatene er noen av temaene.
 
Publisert: 26. oktober 2006
Logoen til konferansen i KyotoLogoen til konferansen i Kyoto
Norge deltok med en bred delegasjon på "The 2nd Internationational Conference for Universal Design" i Kyoto 22. - 26. oktober 2006. To av de norske foredragsholderne ble tildelt pris for fremragende innlegg.
 
Publisert: 02. mai 2006
Foto: UN-Photo/Devra BerkowitzFoto: UN-Photo/Devra Berkowitz
Det 7. møtet i ad. hoc utvalget for utarbeidelse av en FN-konvensjon on funksjonshemmedes rettigheter ble avholdt i New York i januar-februar 2006. Det ligger an til at konvensjonen kan bli vedtatt av FNs generalforsamling høsten 2006.
 
Publisert: 06. april 2006

Foto: Adaptive Environments, USAFoto: Adaptive Environments, USA
Elaine Ostroff er grunnlegger av stiftelsen Adaptive Environments i USA og initiativtaker til en rekke tiltak med internasjonal betydning innen universell utforming. Hun mottar æresbevisningen i juni 2006.
 
Publisert: 04. april 2006
Forsiden av Från patient till medborgareForsiden av Från patient till medborgare
Den svenske nasjonale handlingsplanen "Från patient till medborgare" ble vedtatt i 2000. Planen setter mål om at tilgjengelighet til kollektivtransporten, bygninger og uteområder skal være oppnådd innen 2010. Socialminister Berit Andnor tror ikke målene nås med nåværende satsing.
 
Publisert: 21. mars 2006
Ivar Kristiansen er stortingsrepresentant for Høyre fra Nordland  og er blant annet medlemav energi-og miljøkomiteen i Stortinget. Foto: Lena WiklundIvar Kristiansen er stortingsrepresentant for Høyre fra Nordland og er blant annet medlemav energi-og miljøkomiteen i Stortinget. Foto: Lena Wiklund
Nordisk Handikappolitisk Råd (NHR) er et organ i Nordisk ministerråd. - Rådet vil sikre at likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne settes høyt på den nordiske dagorden, sier den nye lederen Ivar Kristiansen.
 
Publisert: 22. februar 2006
Logoen til EuroparådetLogoen til Europarådet
Europarådet har lagt fram "Handlingsplan for å fremme rettigheter og deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne: Bedre livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne i Europa 2006 – 2015". Norge har deltatt i utviklingarbeidet.
 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.