Publisert: 03. desember 2008
Statsråd Huitfeldt snakker med Lars-Ivan som bruker den nye teknologien  som ble presentert under åpningen av utstillingen i Oslo.Statsråd Huitfeldt snakker med Lars-Ivan som bruker den nye teknologien som ble presentert under åpningen av utstillingen i Oslo.
- Vi må sikre at ny teknologi utvikles på en slik måte at det ikke blir nye barrierer, men nye muligheter til å komme i arbeid og delta i samfunnet. Det sa barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt da hun onsdag - på FNs internasjonale dag for funksjonshemmede - åpnet utstillingen "Lufta er for alle" i Oslo.
 
Publisert: 27. november 2008
Foto: Wegard Alm, Expology ASFoto: Wegard Alm, Expology AS
"Harmoniske byer" var tema for årets World Urban Forum 4 som ble arrangert i Nanjing i Kina. Husbanken hadde oppgaven med å koordinere den norske offisielle utstillingen. Universell utforming var et av temaene.
 
Publisert: 09. juli 2008
Bilde av EU-flaggetBilde av EU-flagget
Europakommisjonen har lagt fram forslag til ny antidiskrimineringslov. Lovforslaget dekker blant annet diskriminering på grunnlag av funksjonsnedsettelse. Men funksjonshemmede i Europa kritiserer direktivet, blant annet fordi universell utforming er utelatt.
 
Publisert: 11. juni 2008
Forsiden av temarapporten Universell utformingForsiden av temarapporten Universell utforming
Etter hvert som begrepet universell utforming knyttes til flere lover i Norge, ser Miljøverndepartementetet et klart behov for en internasjonal dialog rundt forståelse og bruk av begrepet. Departementet henvender seg nå til en lang rekke ambassader med informasjon om saken.
 
Publisert: 22. mai 2008
Logoen til SKLLogoen til SKL

Den svenske regjeringen har fattet en rekke beslutninger som skal øke tilgjengeligheten og gjøre Sverige bedre på universell utforming i årene som kommer. Som et ledd i å nå målene har regjeringen i nabolandet gått sammen med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en felles strategi som skal munne ut i en nasjonal handlingsplan i løpet av 2010.

 

 
Publisert: 22. april 2008
Logoen til prosjektet LivingallLogoen til prosjektet Livingall
Prosjektet LivingAll har som mål å bedre bevegelsesfrihet og tilgjengelighet for funksjonshemmede i Europa. Det retter seg spesielt mot arbeidsmarkedet, men omfatter også tilgjengelighet og brukbarhet i samfunnet generelt. Det overordnede målet er at mennesker med funksjonshemning skal kunne bevege seg fritt, i tråd med det generelle målet om et åpent og tilgjengelig arbeidsmarked for alle.
 
Publisert: 18. april 2008
En rekke europeiske land har klare planer om å øke tilgjengeligheten til kollektive transportmidler. Men lover, regler, handlingsplaner og allerede iverksatte tiltak er ikke samstemte rundt om i Europa. Det viser en rapport fra prosjektet Euro Access som Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært med på å lage.
 
Publisert: 13. mars 2008
Forsiden til den estiske versjonenForsiden til den estiske versjonen

Universell utforming brukes i økende grad internasjonalt og nedfelles i internasjonale avtaler og forpliktelser. Hvordan begrepet defineres og forstås får betydning for norsk lovgivning og praksis. Det er viktig at Norge involverer seg i den internasjonale debatten og i utformingen av begrepet. Miljøverndepartementets temarapport om universell utforming utgis nå på en rekke språk.

 
Publisert: 31. januar 2008
Bilde av det svenske flaggetBilde av det svenske flagget

Den svenske regjeringen har lagt fram forslag til ny en diskrimineringslov. I lovutkastet vil man blant annet innføre et prinsipp om erstatning til personer som diskrimineres. Og det skal svi på pungen å diskriminere. Men forslaget sier ingen ting om at mangel på tilgjengelighet og universell utforming skal regnes som diskriminering.

 
Publisert: 03. januar 2008
Bilde fra den estiske departementsdelegasjones befaring  i den nye bydelsparken på Jessheim i Ullensaker. (Foto: Ingrid Rindal Øvsteng, Ullensaker kommune)Bilde fra den estiske departementsdelegasjones befaring i den nye bydelsparken på Jessheim i Ullensaker. (Foto: Ingrid Rindal Øvsteng, Ullensaker kommune)
Etter positive tilbakemeldinger og godt samarbeid rundt felles aktiviteter i 2007, blir det vurdert om Norge kan bidra ytterligere til kunnskap om universell utforming i de baltiske statene.
 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.