Publisert: 24. april 2011

Rudolph Brynn.Rudolph Brynn.- Et viktig verktøy i arbeidet for et tilgjengelig samfunn for alle er standardisering, sa prosjektleder Rudolph Brynn i Standard Norge under Funkas tilgjengelighetsdager i Stockholm nylig. Der oppsummerte han status for lovgivningen på tilgjengelighetsområdet i Norge og Europa - og om hvordan standardisering brukes for å gjennomføre krav om universell utforming og tilgjengelighet.

 
Publisert: 21. november 2010

EU-flagget.EU-flagget.EUs strategi for personer med funksjonsnedsettelse har vært i møtesett med interesse. Nå er den vedtatt, med konkrete tiltak som skal gjennomføres i perioden fram til 2020. Tiltakene vil gjøre livet lettere for om lag 80 millioner europeere, eller hver sjette EU-borger. Det skal også gi en positiv effekt på EUs økonomi.

 
Publisert: 15. november 2010

Konferanselogo.Konferanselogo.På FICCDAT-konferansen som arrangeres i Toronto i Canada neste år er universell utforming ett av flere temaer. Norske bidragsytere ønskes velkommen med innspill.

 
Publisert: 11. november 2010

Arrangørens logo.Arrangørens logo.I internasjonal sammenheng ligger Norge langt framme når det gjelder konkrete mål for universell utforming i lovgivningen. Dette framkom under konferansen UD2010 i japanske Hamamatsu nylig. Der var 14.110 deltakere fra 38 land samlet. Med en delegasjon på 27 deltakere markerte Norge seg sterkt med innlegg både i plenum og i parallellseminarer. Flere av foredragsfilene kan nå lastes ned.

 
Publisert: 03. november 2010

Logoen til UD2010.Logoen til UD2010.For tredje gang er det i Japan arrangert en stor, internasjonal konferanse om universell utforming. Norge var representert med flere deltakere på årets konferanse, UD2010. De norske utsendingene kunne vende hjem med nye erfaringer i bagasjen.

 
Publisert: 27. august 2010

Oslo er valgt som vertsby for den internasjonale uu-konferansen i 2012.Oslo er valgt som vertsby for den internasjonale uu-konferansen i 2012.

Fire departementer og flere fagetater står bak et initiativ om å arrangere en internasjonal konferanse om universell utforming i Oslo i 2012.

 

 
Publisert: 15. juni 2010
Bilde av EU-flaggetBilde av EU-flagget
EU-kommisjonen presenterer nå sin "European Digital Agenda" for den neste tiårsperioden. Tilgjengelig internett og standardisering ut fra universell utforming ligger i strategien, som også vil få betydning for Norge.
 
Publisert: 25. mai 2010
Illustrasjon av rullestolsymbol og EU-flagg.Illustrasjon av rullestolsymbol og EU-flagg.
"EU spiller på bredden av sine politiske og økonomiske virkemidler for å fremme universell utforming i europeiske land." Det skriver Husbankens Brussel-kontor i et nyhetsbrev, og orienterer om lovgivning og hvilke tiltak som bidrar til å fremme universell utforming i EU.
 
Publisert: 02. desember 2009
Bilde av EU-flaggetBilde av EU-flagget
Kravene til universell utforming skal styrkes styrkes i EU-landene. Det skjer etter at EU nå har ratifisert FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Som et ledd i arbeidet med å legge en ny uu-strategi for perioden 2010 til 2020 henvender Europakommisjonen seg til innbyggerne med et eget høringsskjema.
 
Publisert: 14. oktober 2009
Logoen til EuroparådetLogoen til Europarådet
Det norske arbeidet med universell utforming kommer godt ut av sammenlikninger som presenteres i en publikasjon som Europarådet har utgitt. Rapporten drøfter hvordan en skal oppnå full deltakelse gjennom universell utforming, og beskriver hvor langt uu-arbeidet er kommet i 11 utvalgte land - og hvordan det foregår.
 

Flere artikler …

 1. - Ny teknologi må ikke skape nye barrierer
 2. World Urban Forum 4 i Nanjing
 3. EU-direktiv utelater universell utforming
 4. Brev til ambassader om universell utforming
 5. Svensk strategi for tilgjengelighet og universell utforming
 6. LivingAll med metoder og løsninger for bedre tilgjengelighet og bevegelse i Europa
 7. Kartlegging av tilgjengeligheten til kollektive transportsystemer
 8. Internasjonal dialog om universell utforming
 9. Tilgjengelighet og universell utforming utelatt i forslag til svensk diskrimineringslov
 10. Norsk kunnskap om universell utforming til baltiske stater
 11. Vil ha universell utforming som nasjonal standard
 12. Norge undertegner FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter
 13. FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter vedtatt av generalforsamlingen
 14. Tilgjengelighet og universell utforming på dagsorden i Norden
 15. Markert norsk deltakelse på årets store internasjonale konferanse om universell utforming i Japan
 16. FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter til generalforsamlingen høsten 2006
 17. Elaine Ostroff æresmedlem av American Institute of Architects
 18. Problemer for den svenske handlingsplanen for handikappolitikken
 19. Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen ny leder for NHR
 20. Handlingsplan fra Europarådet
 21. Hva skal de nordiske landene leve av i fremtiden?
 22. Handlingsprogram for "Design för alla" vedtatt av Nordisk ministerråd.
 23. Norge overtar formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2006
 24. FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter forseres
 25. Større vekt på hensynet til funksjonshemmede i den generelle bistandspolitikken.
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.