Internasjonalt

Felles krav til universell utforming i EU


Publisert: 22. desember 2015

EU vil nå på flere områder standardisere kravene til universell utforming i medlemslandene.

Dette handler om blant annet datautstyr, mobiltelefoner, TV-utstyr, minibanker, transporttjenester og e-handel.

Et av målene er å gjøre slikt utstyr enklere å bruke for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Om lag 80 millioner av EUs innbyggere har en funksjonsnedsettelse.

I dag følger EUs medlemsland ulike regelverk innen universell utforming. Ved å harmonisere kravene på tvers av landene, har EU håp om at det vil bidra til mer innovasjon og økt tilbud av universelt utformede varer og tjenester.

Nok et mål er å gjøre det lettere for små og mellomstore foretak å selge varer og tjenester knyttet til universell utforming, på tvers av landegrensene i EU.

Du kan lese mer på EU sine nettsider her.

 

Kilder: Funka og EU-kommisjonen

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.