Internasjonalt

FN-dagen for funksjonshemmede kan du følge her


Publisert: 02. desember 2015

Fra torsdag morgen klokka 09.00 kan du se direkteoverføring av årets kanskje viktigste begivenhet i Norge for deg som jobber med eller er opptatt av universell utforming.

 

Klikk her for å kunne følge med på direkteoverføring av arrangementet fra og med klokka 09.00.

 

Her er programmet for hva som vil skje ut over dagen:

Politikk og statlige virkemidler

09.00 Åpning og velkommen v/ Mari Trommald, direktør Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

09.10 FN-dagen og regjeringens politikk, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

FFO lanserer rapport

09.30 FFO overrekker og lanserer rapport fra det sivile samfunn om FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

10.00 Pause 30 min

Brukerperspektiv og de største utfordringer i arbeidet med universell utforming?

10.30 Mads Andreassen, fagansvarlig barn og ungdom Norges idrettsforbund

10.45 Marte Oppedal Vale, Universell utforming av informasjon og kommunikasjon. Interessepolitisk rådgiver Hørselshemmedes Landsforbund

11.00 Marianne Kufaas Sæterhaug, leder av Dysleksi Ungdom

11.15 Per Inge Bjerknes, sjefsingeniør i Statens vegvesen, tidligere fylkesvaraordfører Østfold fylkeskommune

11.30 Lunsj

Gode eksempler fra offentlig sektor, kommuner/ fylker

12.30 Eksempel på planer og praksis fra Ski kommune. Tuva Moflag, Ordfører Ski kommune

1250 Arbeid i råd for funksjonshemmede. Kjersti Fremstad, fylkespolitiker og regionkontorleder NHF Innlandet

13.10 Innovasjonsprisen til St. Olav Hospital. Ragnhild Aslaksen, tidligere sjefsarkitekt i Helsebygg Midt-Norge

13.30 Pause 30 min

Hva skjer i våre naboland?

14.00 Jamfør kommun, Nina Lindqvist, avdelingssjef for Uppföljning och analys - Myndighet for delaktighet, Sverige

14.20 God adgang, Ulla Kramer sekretariatsleder, God adgang Danmark
Refleksjoner, skråblikk og kommentarer om universell utforming

14.40 Frank Henrik Aarebrot, forsker og professor ved Universitetet i Bergen, politisk kommentator og valgekspert.

15.10 Avslutning ved Bufdir

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.