Internasjonalt

80 millioner europeere har funksjonsnedsettelser


Publisert: 09. april 2015

European Disability Forum har laget en alternativ rapport.European Disability Forum har laget en alternativ rapport.Fri bevegelse, en av de viktigste rettighetene for EU-borgerne, er ikke oppfylt for en stor del av fellesskapets medlemmer.

Personer med funksjonsnedsettelser diskrimineres fortsatt på mange områder i EU. De opplever også økt fattigdom og økt sosial utestenging.

Dette hevder European Disability Forum (EUs forum for funksjonsnedsettelser) i en det de kaller en Alternativ rapport knyttet til FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

FN-konvensjonen er ratifisert av EU. Dette er første gang i historien at en FN-konvensjon om menneskerettigheter anerkjennes av en gruppe land sammen.

Du kan lese mer om EDF sin alternative rapport her.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.