Internasjonalt

Verdens største minoritet


Publisert: 03. desember 2013

Artikkelen i dagens utgave av avisa Vårt Land. (Faksimile)Artikkelen i dagens utgave av avisa Vårt Land. (Faksimile)"Vi forventer at funksjonshemmede blir en prioritert gruppe i norsk utviklingssamarbeid." Dette skriver tre personer i avisa Vårt Land tirsdag 3. desember, i anledning FNs internasjonale dag for funksjonshemmede – verdens største minoritet.

Det er svært positivt at FN nå kan melde om økt økonomisk vekst, lavere barnedødelighet, flere barn i skolen og økt likestilling. Allikevel etterlates en stor gruppe mennesker som ikke får ta del i den gode utviklingen mange fattige land nå er inne i, skriver de tre.

Lars Ødegård, Liv Aarum og Arne Henning Eide er henholdsvis styreleder i Atlas-alliansen, generalsekretær i FFO og sjefforsker ved SINTEF/professor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

15 prosent har en funksjonsnedsettelse

Ifølge Verdens helseorganisasjon lever om lag 15 prosent av verdens befolkning – eller ca. 1 milliard mennesker – med en eller annen form for funksjonsnedsettelse.

Dette er en mangfoldig gruppe. Mange er rike på ressurser og evner. Likevel er funksjonshemmede marginalisert og usynliggjort. Det er også den gruppen som samlet sett rammes absolutt hardest av fattigdom, mener de tre.

Funksjonshemmede står bakerst i køen i kampen om helse, utdanning, arbeid og generell deltakelse. Men i arbeidet med FNs nye utviklingsmål etter 2015 er det dessverre ikke opplagt at funksjonshemmede inkluderes.

Hva skyldes det at funksjonshemmede fortsatt diskrimineres og ignoreres? spør de tre i avisa Vårt Land. Har vi for lite kunnskap om funksjonshemmedes situasjon? Eller skyldes det mangel på politisk vilje og evne til å bruke kunnskapen vi allerede har?

90 prosent uten utdannelse

Både Atlas-alliansen og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har sammen med forskningsstiftelsen SINTEF gjennom mange år engasjert seg i forskning om levekår for funksjonshemmede i fattige land, først og fremst i det sørlige Afrika.

Studiene deres viser at funksjonshemmede kommer dårligere ut enn ikke-funksjonshemmede på en rekke levekårsindikatorer. Andelen funksjonshemmede uten formell utdanning går opp i over 50 prosent i flere land, og arbeidsledighet er i noen land over 90 prosent. En stor andel funksjonshemmede har heller ikke tilstrekkelig tilgang på helse- og rehabiliteringstjenester som kunne ha bidratt til å utligne noe av forskjellene.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.