Internasjonalt

Norge ratifiserer 3. juni


Publisert: 23. mai 2013

Forbundsleder Atle Lunde i Blindeforbundet sier at 3. juni i år blir en gledens dag for alle funksjonshemmede. Foto: Norges BlindeforbundForbundsleder Atle Lunde i Blindeforbundet sier at 3. juni i år blir en gledens dag for alle funksjonshemmede. Foto: Norges BlindeforbundNorge ratifiserer FNs konvensjon for funksjonshemmede mandag 3. juni.

Konvensjonen slår fast at de alminnelige menneskerettighetene gjelder fullt ut for mennesker med nedsatt funksjonsevne. De forklarer hvordan menneskerettighetene skal forstås og gjennomføres.

Mer tilgjengelig samfunn

Dette innebærer blant annet en plikt for Norge til å bekjempe diskriminering og arbeide for et mer tilgjengelig samfunn.

FNs konvensjon for funksjonshemmede ble vedtatt 13. desember 2006. Til nå har 130 land ratifisert konvensjonen. 155 land har signert konvensjonen.

En gledens dag

– Det blir en gledens dag. En dag vi har ventet på med lengsel. Selv om vi nok har syntes Norge har brukt lang tid på å sette konvensjonen ut i livet, skal vi nå legge det bak oss og se fremover. Jeg håper denne konvensjonen vil gi alle funksjonshemmede i Norge et løft, sier forbundsleder Atle Lunde i Norges Blindeforbund.

 

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.