Internasjonalt

Veileder om FN-konvensjon


Publisert: 25. april 2013

Nå er veilederen om FN-konvensjonen klar. Nå er veilederen om FN-konvensjonen klar. Stortinget har bestemt at Norge skal slutte seg til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nå er det laget en brosjyre med veiledning om konvensjonen.

Den ferske brosjyren finner du her (pdf).

Norge undertegnet konvensjonen i 2007, og konvensjonen trådte i kraft i 2008 da 20 stater hadde ratifisert den.

Konvensjonens hovedformål er å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter, samt å bygge ned hindre som vanskeliggjør dette. Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Konvensjonen er også oversatt til tegnspråk.

 

 

 

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.