Internasjonalt

Norge leder stort EU-prosjekt


Publisert: 11. april 2013

Forskningsleder Bjørn Hvinden ved NOVA skal lede et stort EU-prosjekt som skal se på hvordan man kan oppnå full økonomisk og samfunnsmessig likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne i Europa. Se intervju med ham på: Discit.euForskningsleder Bjørn Hvinden ved NOVA skal lede et stort EU-prosjekt som skal se på hvordan man kan oppnå full økonomisk og samfunnsmessig likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne i Europa. Se intervju med ham på: Discit.eu

Hvordan kan samfunnet oppnå full likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne? Dette er tema for et stort, nytt forskningsprosjekt som har fått midler fra EU.

Det er Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) som skal lede prosjektet, som har deltakere fra ti forskjellige land. Både forskningsinstitusjoner og interesseorganisasjoner er med. Prosjektet skal gå over tre år og budsjettet er på vel tre millioner euro.

Prosjektet ”DISCIT – Aktivt medborgerskap for personer med nedsatt funksjonsevne – ny kunnskap for en bærekraftig og inkluderende europeisk sosial modell” skal framskaffe ny kunnskap som setter EU, medlemsstatene og assosierte land i stand til å oppnå full økonomisk og samfunnsmessig deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne.

– Vi ser fram til å samarbeide med EU-kommisjonen og levere forskning som skal bidra til å skape en bærekraftig og inkluderende sosial modell i Europa, sier NOVA- direktør Kåre Hagen. 

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.