Internasjonalt

Nordisk nettverk for velferdsteknologi


Publisert: 08. august 2012

Nytt nordisk nettverk for velferdsteknologi.Nytt nordisk nettverk for velferdsteknologi.Et nytt nordisk nettverk for velferdsteknologi er nå lansert.

Målet med nettverket er å stimulere til utvikling og deling av innovative løsninger som gir personer med nedsatt funksjonsevne en bedre hverdag og økt livskvalitet.

En nettplattform med navnet "Nordic Innovation Network for Welfare Technology" (NIW) skal synliggjøre, koordinere og øke samspillet og overføre kunnskap mellom de nordiske aktørene.

Nettstedet bruker engelsk som kommunikasjonsspråk for å sikre en åpen internasjonal profil.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.