Internasjonalt

FN-konvensjonen ratifiseres


Publisert: 16. mai 2012

Nå ratifiserer også Norge FN-konvensjonen som slår fast at de alminnelige menneskerettighetene gjelder fullt ut for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nå ratifiserer også Norge FN-konvensjonen som slår fast at de alminnelige menneskerettighetene gjelder fullt ut for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Mange har ventet på dette, og nå er det på plass: Norge vil ratifisere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Denne konvensjonen, kalt "Convention on the Rights of Persons with Disabilities", er et avgjørende punkt i arbeidet med menneskerettigheter i verden.

Les mer om konvensjonen på FNs nettside her.

Den har ført til mer innsats for likeverd, deltakelse og selvbestemmelse for personer med nedsatt funksjonsevne.

Siden konvensjonen ble vedtatt i FN i desember 2006, har i alt 152 stater og EU undertegnet. I alt 111 stater har ratifisert konvensjonen.

Norge undertegnet i mars 2007 og har siden arbeidet med grunnlaget for norsk ratifikasjon. Nå er dette arbeidet altså ferdig.

Like rettigheter

Konvensjonen slår fast at de alminnelige menneskerettighetene gjelder fullt ut for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den forklarer hvordan menneskerettighetene skal forstås og gjennomføres for personer med nedsatt funksjonsevne.

Skal føres tilsyn

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen er svært glad for at regjeringen nå endelig kan fremme forslag om ratifisering.

– Undertegnelsen er viktig fordi den endrer vår måte å tenke på overfor alle de som har forskjellige former for funksjonshemminger.

– I stedet for å si at det er en mangel ved enkeltmenneskene, snus det til at samfunnet har et ansvar for å legge forholdene til rette slik at alle kan delta: Det er ikke den lamme som har ansvaret for at han ikke kommer opp trappen, det er samfunnet som ikke har lagt forholdene til rette for at alle kan delta, sier Thorkildsen til Aftenposten.

Skjer i juli

Regjeringens forslag er at ratifiseringen skal skje når ny vergemålslov trer i kraft i juli 2013.

Samtidig vil Likestillings- og diskrimineringsombudet få ansvaret for å føre tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med konvensjonens bestemmelser.

Her kan du lese regjeringens pressemelding om ratifiseringen.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.