Internasjonalt

Nordisk charter for universell utforming


Publisert: 16. mai 2012

De nordiske landene har mange fellestrekk, men er ganske ulike når det kommer til universell utforming. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)De nordiske landene har mange fellestrekk, men er ganske ulike når det kommer til universell utforming. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)Et nordisk charter for universell utforming skal presenteres på konferansen Universal Design 2012 Oslo i juni.

Til tross for at de nordiske landene har mange fellestrekk, er det ganske store forskjeller når det gjelder hvordan landene arbeider med universell utforming.

En gruppe fagfolk fra de nordiske landene skal nå skaffe seg oversikt over hvordan arbeidet gjøres i dag.

Man håper å bli enige om et charter som kan stå igjen som et gyldig dokument etter konferansen. Det sier leder av Deltasenteret og chartergruppa, Åse Kari Haugeto.

Europeisk charter

Det er Deltasenteret og Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) i Gøteborg som har tatt initiativ til charteret. Målet er å vise de nordiske landenes status innenfor universell utforming i dag, og danne en felles forståelse for begrepet.

Charteret kan senere danne grunnlag for et europeisk charter for universell utforming.

Nordisk ministerråd

Arbeidet faller sammen med at det skal lages en strategi for universell utforming i Nordisk ministerråd. Dette er fastlagt i programmet for det norske formannskapsåret 2012.

Det arbeidet som arbeidsgruppa utfører vil danne grunnlaget for videre nordisk samarbeid innenfor universell utforming.

Charteret er planlagt publisert på Universal Design 2012 Oslo sin nettside i forkant av konferansen, og vil bli presentert under konferansen.

 

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.