Internasjonalt

Flere faller utenfor i Sverige


Publisert: 18. april 2012

Flere svensker utenfor arbeidslivet, uansett hvordan det går med den svenske økonomien. (Foto: iStockphoto)Flere svensker utenfor arbeidslivet, uansett hvordan det går med den svenske økonomien. (Foto: iStockphoto)Sysselsettingen blant personer med nedsatt funksjonsevne synker fortsatt i Sverige.

"Utenförskapet" øker i Sverige, melder det svenske handikapforbundet på sine nettsider.

Hver tiende svenske i arbeidsfør alder har nedsatt arbeidsevne på grunn av en funksjonsnedsettelse. Siden 1998 har sysselsettingsgraden for denne gruppen stadig sunket, uansett konjunkturer.

Og regjeringens vårbudsjett gir heller ikke noe håp om endring. Personer med funksjonsnedsettelser er usynlige i regjeringens poltikk, sier Ingrid Burman, leder i forbundet, til tross for stadige politiske budskap om at flere skal i arbeid.

550 000 svensker har nedsatt funksjonsevne. Bare halvparten av disse har noen form for lønnsinntekt. Stadig dårligere sosialtjenester gjør at flere forsørges av sin familie, mener Handikapforbundet i Sverige.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.