Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Publisert: 11. mai 2010
Logoen til Gulltaggen.Logoen til Gulltaggen.
Under den nylig arrangerte Gulltaggen, som går for å være Nordens ledende kommunikasjons-konferanse, ble det blant annet delt ut pris til "Beste nettsted". Men pristildelingen får kritikk fordi brukervennlighet og universell utforming er fraværende.
 
Publisert: 06. april 2010
Illustrasjonsbilde av tastatur.Illustrasjonsbilde av tastatur.
Brukerundersøkelser er et verktøy i arbeidet med å lage tilgjengelig og inkluderende IKT. Og dette - og tilgjengelighet, universell utforming og brukbarhet - handler det om når Norsk Regnsentral inviterer til arbeidsseminar i Oslo 21. mai.
 
Publisert: 01. mars 2010
Tilgjengelighet.no er det første  nettstedet i sitt slag her i landet.Tilgjengelighet.no er det første nettstedet i sitt slag her i landet.
Tilgjengelighet.no heter et nytt nettsted som Rogaland fylkeskommune står bak. Her beskrives graden av tilgjengelighet til bygninger og uteområder for personer med nedsatt funksjonsevne. Her kan man finne ut dørbredde, antall trappetrinn, stigningsgrad på turstier, om stedet har teleslynge og mye mer.
 
Publisert: 11. februar 2010
Statsråd Rigmor Aasrud.  (Foto: Berit Roald, Scanpix)Statsråd Rigmor Aasrud. (Foto: Berit Roald, Scanpix)
Universell utforming og økt tilgjengelighet var temaet da statsåd Rigmor Aasrud holdt innlegg om universell utforming og økt tilgjengelighet på "eForvaltningskonferansen 2010". Konferansen er en viktig hendelse for personer med interesse for IKT og eforvaltning.
 
Publisert: 08. februar 2010
IKT-illustrasjonIKT-illustrasjon
Offentlige nettsider kan ha varierende teknisk kvalitet, tilgjengelighet, innhold og funksjonalitet. Men nå arbeides det med å finne fram til standarder for universelt utformede offentlige nettsider.
 
Publisert: 29. januar 2010
Illustrasjonsbilde IKT/rullestolIllustrasjonsbilde IKT/rullestol
Når en nettside skal utformes, må en tenke på at mange mennesker har behov for særskilt tilrettelegging. Men for at løsningene skal være universelt utformet må spesielle tilpasninger kunne integreres i de løsningene som tilbys alle. Nå er det kommet en ny veileder som gir oppskriften på hvordan man lager "den gode nettside".
 
Publisert: 03. desember 2009
Logo med teksten Logo med teksten
Sørum kommune har vektlagt universell utforming og er tildelt årets tilgjengelighetspris for de nye nettsidene som kommunen lanserte i høst. Tromsø kommune stakk av med prisen for årets kommunale nettsted. Innpå 700 offentlige nettsteder er blitt vurdert. Kvaliteten er gjennomgående under stadig bedring.
 
Publisert: 23. november 2009
Illustrasjon fra rapportens forside.Illustrasjon fra rapportens forside.
Norge er blant de tre ledende landene i Europa når det gjelder universell utforming av offentlige elektroniske tjenester. Men utviklingen av elektroniske tjenester skjer raskere i EU enn i Norge.
 
Publisert: 02. november 2009
Illustrasjon fra Program for digital kompetanseIllustrasjon fra Program for digital kompetanse
Web-teknologien har et stort potensiale i forhold til å kunne brukes av alle. Forskningsrådets prosjekt eGovMon og ressursnettverket Universell IKT arrangerer i desember et fagseminar som belyser utfordringer knyttet til måling av universell utforming på nett.
 
Publisert: 09. oktober 2009
Logoen til FFO
En forutsetning for at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal kunne fungere på IKT-feltet, er at loven ledsages av en forskrift og at det finnes tilgjengelige standarder for universell utforming av IKT. Det mener Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), som ønsker å holde tett kontakt med Direktoratet for forvaltning og IKT.
 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.