Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Publisert: 15. mars 2004
Logoen til LæringssenteretLogoen til Læringssenteret
Læringssenteret er et nasjonalt kompetansesenter for hele utdanningssektoren med oppgaver og ansvar innen utvikling, vurdering og informasjon. Grunnskole og videregående opplæring er prioriterte nedslagsfelt. Læringssenteret er direkte underlagt Utdannings- og forskningsdepartementet, og har nå lagt inn en digital stemme som leser opp innholdet på senterets nettsider.
 
Publisert: 17. september 2003
Logoen til IT-FunkLogoen til IT-Funk
Norges forskningsråd har fått i oppdrag av regjeringen å videreføre satsingen på IT for funksjonshemmede for en ny periode, 2003-2006. IT Funk skal nå ha et hovedfokus på universell utforming og tilgjengelighet for alle til IKT-baserte produkter og tjenester. Utdanning/opplæring og arbeid skal være sentrale arbeidsområder.
 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.