IKT

Regjeringen foreslår tidsfrist for universell utforming av IKT


Publisert: 05. juli 2007
Nettstedet til Teknologirådet tilfredsstiller alle krav til tilgjengelighet som  norge.no stiller i sin kvalitetsvurdering av nettsteder. Det ble kåret til et av Norges mest tilgjengelige nettsteder i 2006.Nettstedet til Teknologirådet tilfredsstiller alle krav til tilgjengelighet som norge.no stiller i sin kvalitetsvurdering av nettsteder. Det ble kåret til et av Norges mest tilgjengelige nettsteder i 2006.

All ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) rettet mot allmennheten skal fra 1. januar 2011 være universelt utformet. Dette foreslår statsrådene Bjarne Håkon Hanssen og Heidi Grande Røys.


For eksisterende IKT skal kravet gjelde for første versjon etter denne fristen. Forslaget  er et ledd i regjeringens oppfølging av Soria Moria-erklæringen, der det slås fast at all teknologisk utvikling innen IKT skal bygge på universell utforming. Det sendes nå ut på høring med frist 1. oktober 2007.

Les mer i pressemelding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Les mer om høringen av forslaget om innføring av tidsfrister for krav om universell utforming av ikt i ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.