IKT

Bruker internett litt mindre enn andre


Publisert: 22. desember 2015

Eldre bruker internett stadig mer, men ikke så mye som resten av befolkningen. (Foto:Colourbox)Eldre bruker internett stadig mer, men ikke så mye som resten av befolkningen. (Foto:Colourbox)Personer med nedsatt funksjonsevne bruker internett i mindre grad enn resten av befolkningen.

Samtidig viser det seg at personer med nedsatt funksjonsevne fremhever mobiltelefonen som det viktigste utstyret. Mobiltelefonen gir personer med nedsatt funksjonsevne en høyere grad av selvstendighet, og kontroll over sin egen hverdag.

Ny statistikk om IT-bruk

Bufdir har på nettsidene sine nå publisert statistikk som forteller hvordan personer med redusert funksjonsevne bruker IT-utstyr som PC og smarttelefon.

Du finner statistikken her. 

Det er nesten ikke lenger forskjell mellom personer med nedsatt funksjonsevne og resten av befolkningen nå det gjelder tilgang til PC. I den første gruppen har 95 % tilgang og i befolkningen generelt har 98 % tilgang.

Men statistikken viser at mens 85 % i befolkningen bruker internett daglig, så er det tilsvarende tallet for personer med nedsatt funksjonsevne 68 %.

Eldres bruk av internett

Personer med psykiske vansker har omtrent det samme bruksmønsteret som befolkningen ellers.

Men personer med nedsatt syn eller hørsel, samt personer med andre former for funksjonsnedsettelse, bruker internett i mindre grad enn befolkningen ellers. En årsak til dette kan være at en større andel av personer med nedsatt bevegelsesevne er eldre.

Statistikken viser på den annen side at internett nå brukes mye av eldre. I aldersgruppen 81 til 100 år er det nå nesten 80 % som oppgir at de bruker internett daglig eller ukentlig.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.