IKT

Foreslår at skolen skal få plikt til uu av IKT


Publisert: 22. oktober 2015

Manglende universell utforming av skolenes IKT-løsninger hindrer elever med funksjonsnedsettelser i å delta i undervisningen på lik linje med andre, Solveig Horne. (Foto: Ilja C. Hendel)Manglende universell utforming av skolenes IKT-løsninger hindrer elever med funksjonsnedsettelser i å delta i undervisningen på lik linje med andre, Solveig Horne. (Foto: Ilja C. Hendel)Plikten til universell utforming av IKT bør også gjelde opplærings- og utdanningssektoren, heter det i et nytt lovforslag.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) kom denne uka med et nytt lovforslag der de foreslår å til å samle likestillingsloven og diskrimineringsloven i én felles lov.

Et av forslagene til den nye loven er å utvide plikten til universell utforming av IKT til også å gjelde opplærings- og utdanningssektoren.

Alle skal ha likeverdig tilgang til utdanning, men manglende universell utforming av skolenes IKT-løsninger hindrer elever med funksjonsnedsettelser i å delta i undervisningen på lik linje med andre, mener Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

"Jeg foreslår derfor å utvide plikten til universell utforming av IKT til også å gjelde opplærings- og utdanningssektoren.
Dette vil ha stor betydning både for elever og foreldre med funksjonsnedsettelser".

Dette skriver Horne i et innlegg i Dagbladet.

I lovforslaget foreslås det også at spørreforbudet i ansettelsesprosesser utvides til å også omfatte funksjonsnedsettelse.

"Jeg ønsker med dette å styrke jobbsøkeres diskrimineringsvern.
I dag er det forbudt å spørre om graviditet, adopsjon, familieplanlegging, religiøse, kulturelle og politiske spørsmål, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og helseopplysninger ved ansettelser. Jeg foreslår at det også skal være forbudt å spørre om funksjonsnedsettelse og etnisk bakgrunn".

Kilder: Regjeringen og Dagbladet

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.