IKT

Banker og medier dårligst på universell utforming


Publisert: 03. september 2015

Seksjonssjef Malin Rygg ved Tilsyn for universell utforming av IKT mener resultatet av undersøkelsen er nedslående. (Foto: Tilsynet) Seksjonssjef Malin Rygg ved Tilsyn for universell utforming av IKT mener resultatet av undersøkelsen er nedslående. (Foto: Tilsynet)     Både privat og offentlig sektor presterer for dårlig på universell utforming av nettsidene sine, viser den første sjekken etter innføringen av nye regler.

Det viser den første sjekken etter at det kom regler for hvordan sider på nettet skal tilpasses mennesker med ulike former for redusert funksjonsevne.

Sjekken konkluderer altså med at bankene er aller dårligst på tilgjengelige nettsider.

Men også flere av de store mediehusene, samt reise- og transportbransjen, sliter med å gjøre seg tilgjengelig for hele befolkningen.

I rapporten «Digitale barrierar på norske nettstader» er laget av Tilsyn for universell utforming av IKT hos Difi. Den viser at private virksomheter er hakket dårligere enn de offentlige til å tilpasse sine sider.

Rapporten kan du laste ned her.

Tilsynet har sett på et utvalg virksomheter, men offentliggjør ikke navn på bedriftene og etatene som har fått undersøkt nettsidene sine.

Blant svakhetene rapporten peker på er at:

  • Eierne av nettsidene ikke har tatt grunnleggende grep for å få tydelig skrift.
  • Flere nettsider mangler mulighet for å navigere på siden med kun tastatur, ikke museklikk.
  • Det mangler tekstalternativ til bilder og illustrasjoner.

Offentlig sektor har de mest tilgjengelige løsningene og oppnår et gjennomsnittsresultat på 54 prosent. Resultatet for privat sektor sett under ett er 49 prosent.

– Dette resultatet er nedslående, både for privat og offentlig sektor, sier seksjonssjef Malin Rygg ved Tilsyn for universell utforming av IKT.

I offentlig sektor er departementene flinkest i klassen.

– Vi ser at det er flest utfordringer i banksektoren. Det er verdt å merke seg at det ikke er de største bankene som skårer høyest - den beste banken er en mindre bank i distriktene, skriver Tilsyn for universell utforming i en pressemelding.

Mønsteret er det samme i mediebransjen. Der er det de største mediehusene som gjør det dårligst, mens en mindre lokalavis topper listen over medieselskapene som er undersøkt.

Kilder: Pressmelding fra Tilsyn for universell utforming av IKT, nettavisen Digi

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.