IKT

Mange har nå fått kjernejournal


Publisert: 20. august 2015

I dag bruker ofte helsepersonell mye tid på å finne informasjon om pasienten før behandlingen kan starte. Om det haster, kan det få alvorlige konsekvenser. (Foto:  Karlsøy kommune)I dag bruker ofte helsepersonell mye tid på å finne informasjon om pasienten før behandlingen kan starte. Om det haster, kan det få alvorlige konsekvenser. (Foto: Karlsøy kommune)Mange innbyggere i Norge har nå i august fått beskjed om at de har fått sin egen kjernejournal. Den gjør livet enklere for helsevesenet, men også for deg og meg.

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som samler viktige helseopplysninger ett sted. Faller du på gata og blir kjørt til legevakten, kan det ta lang tid før de som skal behandle deg finner opplysninger om deg. Med en kjernejournal har helsepersonell automatisk disse opplysningene.

Det kan gi raskere og riktigere behandling.

Har du allergier? Sjeldne lidelser? Utfordringer med syn eller hørsel? Hvem er din nærmeste kontaktperson?

Dette kan være livsviktig informasjon, for eksempel i forbindelse med en ulykke. Disse opplysningene kan nå bli registrert i kjernejournalen din.

Du har selv tilgang på din egen kjernejournal. Hvis viktig opplysning ikke er der, kan du be fastlegen om å registrere dette for deg.

Etter planen skal alle innbyggerne i Norge få sin egen kjernejournal i løpet av 2017.

Om man ikke ønsker det, er det mulig å reservere seg mot å ha en kjernejournal.

Kilder:
www.helsedirektoratet.no og https://helsenorge.no/kjernejournal/sporsmal-og-svar-om-kjernejournal

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.