IKT

Etterlyser Facebook-veiledning


Publisert: 20. februar 2015

Håvard Wiik (t.v.) fra Skedsmo kommune og advokat Jon Wessel-Aas under debatten om kommunenes bruk av Facebook. Advokaten er en av forfatterne bak rapporten. (Faksimile fra Kommunal Rapport)Håvard Wiik (t.v.) fra Skedsmo kommune og advokat Jon Wessel-Aas under debatten om kommunenes bruk av Facebook. Advokaten er en av forfatterne bak rapporten. (Faksimile fra Kommunal Rapport)Hvordan kan kommunene både bruke Facebook og unngå å bryte diskrimineringsloven?

Mange kommuner bruker nå Facebook som sin viktigste eller en av sine viktigste måter å kommunisere med innbyggerne. Dette er en enkel løsning som både kommunens ansatte mestrer og som mange innbyggere i kommunen kjenner og bruker mye.

Men dagens lovverk stiller krav om universell utforming som Facebook ikke innfrir.

Det betyr at kommune-Norge bryter diskrimineringsloven.

Nå ber flere kommuner om hjelp fra Kommunenes Sentralforbund (KS) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Etterlyser retningslinjer

I en rapport som ble lagt fram i begynnelsen av februar kommer denne utfordringen fram:

– Slik jeg leser rapporten blir vi alle lovbrytere om vi ikke passer oss. Jeg skulle gjerne sett at enten KS eller Difi kom med retningslinjer eller en veileder som konkret fortale oss hvordan vi kan bruke sosiale medier uten å bryte loven, sier Håvard Wiik ifølge fagbladet Kommunal Rapport. Wiik er digitalstrateg i Skedsmo kommune og deltok i en paneldebatt i etterkant av at utredningen ble framlagt onsdag 4. februar.

Kommunal Rapport har vært i kontakt med flere kommuner som gjerne vil ha klarere retningslinjer for hva de kan gjøre og ikke gjøre med Facebook-sidene sine.

Jobber hardt med tilpasning

Skedsmo kommune er en av flere kommuner som de siste årene har jobbet hardt for å tilpasse sine digitale løsninger slik at de passer for alle.

– Vi jobber veldig hardt for å skape så gode løsninger som mulig for våre innbyggere. Og vi ønsker naturligvis å nå ut til så mange som mulig. Sosiale medier gjør at vi kan nå ut til så utrolig mange flere enn gjennom egne portal, så vi er helt avhengige av å kunne fortsette å bruke disse kanalene, men vi kan ikke bryte loven for det, sier Wiik.

Håvard Wiik oppfatter rapporten dit hen at slaget egentlig står om hvorvidt bruken av sosiale medier skal defineres som kommunens hovedløsning eller som en tilleggsløsning.

Ingen planer om veileder

Difi har ifølge Kommunal Rapport ingen planer om å utarbeide noen veileder på området, men henviser til forskriftens virkeområde og vilkårene for blant annet ny IKT og hovedløsning, som de mener er mer enn tydelig nok.

Malin Rygg, leder for tilsynet for universell utforming av IKT i Difi, viser til at det er opp til hver enkelt kommune å vurdere hvordan kommunens bruk av Facebook etterlever regelverket.

Men Difi har planer om å ta direkte kontakt med Facebook for å sørge for at de er klar over problemet.

– Vi vurderer å oppsummere tilgjengelighetsutfordringene med Facebook og ta kontakt med dem for å påpeke at løsningen slik den er per i dag bryter med norsk lovgivning, sier Rygg ifølge Kommunal Rapport.

Les artikkel hos Kommunal Rapport her.

Kilde: Kommunal Rapport

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.