IKT

Utvikler talegjenkjenningsprogram på norsk


Publisert: 23. oktober 2014

Mange har problemer med å bruke armene til å skrive og styre datamaskinene. Ved hjelp av et talegjenkjenningsprogram kan man styre datamaskiner og diktere tekst ved hjelp av tale. (Foto: Colourbox)Mange har problemer med å bruke armene til å skrive og styre datamaskinene. Ved hjelp av et talegjenkjenningsprogram kan man styre datamaskiner og diktere tekst ved hjelp av tale. (Foto: Colourbox)Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet å bevilge 13 millioner kroner til utvikling av talegjenkjenning på norsk.

Teknologien gjør det mulig å styre datamaskiner og diktere tekst ved hjelp av tale. Noe som kan være til stor nytte for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Talegjenkjenning vil for eksempel kunne fungere som et hjelpemiddel for mennesker med muskel- og skjelettlidelser. Men også elever som sliter med lese- og skrivevansker kan ha nytte av hjelpemiddelet.

Teknologien finnes i dag tilgjengelig på engelsk, men ikke på norsk.

– Dette har vi jobbet lenge for, sier en fornøyd generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund, Anders Hegre.

Regjeringen og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson foreslår flere tiltak for at det skal bli letter for folk med funksjonsnedsettelser å delta i arbeidslivet og i dagliglivet. (Foto: Regjeringen)Regjeringen og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson foreslår flere tiltak for at det skal bli letter for folk med funksjonsnedsettelser å delta i arbeidslivet og i dagliglivet. (Foto: Regjeringen)Tolketilbudet styrkes

Hegre er også fornøyd med at regjeringen fortsetter å styrke tolketilbudet.

Regjeringen foreslår å styrke tolketjenesten i Arbeids- og velferdsetaten for å kunne gjøre prøveordningen med arbeidsplasstolk permanent.

– Det er svært viktig at døvblinde får mulighet til å ha en aktiv hverdag. Forslaget vil gjøre kommunene bedre i stand til å ta det ansvaret de har i dag, uten at det går på bekostning av Arbeids- og velferdsetatens lovpålagte tilbud om tolke- og ledsagerhjelp, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Funksjonsassistanse

Regjeringen foreslår også å styrke ordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet. Gjennom forslaget økes bevilgningen med 4 millioner kroner for å sikre at nye brukere som oppfyller inngangsvilkårene kan tas inn i ordningen.

Ordningen innebærer at en lønnet assistent bistår den enkelte funksjonshemmede med hjelp til praktiske gjøremål i arbeidssituasjonen. Funksjonsassistanse kan gis til yrkesaktive personer som har omfattende fysiske funksjonsnedsettelser, og til blinde og sterkt svaksynte.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.