IKT

Teknologi kan hjelpe demente


Publisert: 17. september 2014

Smarthusteknologi kan kanskje hjelpe demente. (Illustrasjon: Norsk teknologi)Smarthusteknologi kan kanskje hjelpe demente. (Illustrasjon: Norsk teknologi)

Demens er ikke en naturlig del av det å bli eldre. Det er en kronisk hjernesykdom som forverres over tid.

Demens vanskeliggjøres mange dagligdagse gjøremål.

For å hjelpe demente og deres pårørende, forskes det stadig mer på velferdsteknologi i form av blant annet smarthus. Håpet er at nye løsninger skal kunne hjelpe mennesker med demens til å mestre hverdagen i så stor grad at de slipper å flytte på institusjon.

Eksemplene på smarthusteknologi som kan hjelpe demente er:

  • Automatisk senking av innetemperatur om natten.
  • Døralarmer som gir beskjed hvis noen går ut av huset.
  • Sensorer som varsler hvis noen faller.
  • Alarmer på kjøleskap som sier ifra hvis kjøleskapsdøren ikke er blitt åpnet på flere dager.
  • GPS som gjør det enkelt å finne igjen personer med demens, dersom de skulle gå seg bort.

– Dette er kjente teknologier, som når de kombineres og settes i system kan bidra til at folk mestrer hverdagens oppgaver og med det klare seg lenger hjemme, forklarer Carl Erik Moe hos Senter for eHelse og omsorgsteknologi ved Universitet i Agder til NRK.no

Hilde Thygesen er forsker og førsteamanuensis ved Diakonhjemmet høyskole. Hun er enig i at det ligger store muligheter i kombinasjonen velferdsteknologi og demens, men hun liker ikke det ensidige fokuset på teknologien.

– Velferdsteknologien må være forankret i et større apparat rundt den det gjelder og er ingen lettvint løsning. Noen må sørge for at GPSen har batteri og er med brukeren på tur for eksempel, sier Thygesen til NRK.no.

Hun påpeker at på sykehjem hvor smarthusteknologi som dør- og sengealarmer allerede er installert, er dette lite i bruk. Thygesen frykter at det samme skal skje også i private boliger.

– Er det tungvint å bruke blir det en hemsko mer enn et hjelpemiddel, da blir det jo naturlig nok heller ikke brukt, sier hun.

Thygesen mener den offentlige retorikken rundt slik velferdsteknologi er full av løfter, som fort utelater hvor mye som fortsatt må på plass for at de nye løsningene skal kunne fungere.

Les mer hos nettavisen forskning.no

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.