IKT

Hvem deltar ikke i det digitale samfunnet?


Publisert: 05. juni 2014

Ikke alle har mulighet til å delta i det digitale samfunnet på lik linje med andre. Ikke alle har mulighet til å delta i det digitale samfunnet på lik linje med andre.

«Digital deltakelse» er en satsing fra Regjeringenes side. Men noen har større problemer enn andre med å delta digitalt, viser en ny rapport.

Gjennom digitalisering skal forvaltningen rasjonaliseres. I tillegg skal digitaliseringen gjøre innbyggerne til «digitale borgere» i et demokrati- og forbrukerperspektiv.

Men noen får større problemer enn andre med å delta digitalt.

Årsakene kan være nedsatt funksjonsevne, manglende språkferdigheter, manglende digital erfaring eller annet.

I framtiden kan det tenkes at mangel på digitale ferdigheter i stigende grad vil være årsak til diskriminering og demokratisk, økonomisk og sosial utestenging av enkeltpersoner.

For bedre å kunne vurdere utfordringene og hvor tiltak bør settes i gang, bestilte Deltasenteret høsten 2013 en kunnskapsoppsummering om IKT-bruk og ikke-bruk i Norge. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) gjennomførte oppdraget.

Kunnskapsoppsummeringen presenteres nå i rapporten «IKT-bruk i befolkningen og barrierer for digital inkludering».

Du inviteres nå til en presentasjon av rapporten 10. juni klokka 13-15.
Sted: Ingeniørens hus i Vika, Oslo.

Program og skjema for påmelding finner du her.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.