Her er eksempler på god praksis fra pilotkommunene og andre kommuner. Oversikten inneholder lokale veiledere og sjekklister og gode eksempler på planlegging og teknisk utforming. Flere eksempler på god praksis i kommunene finnes under andre tema på dette nettstedet. De kan også hentes fram gjennom nettstedets søkefunksjon.
Publisert: 06. januar 2009
Forsidebilde fra rapporten Forsidebilde fra rapporten
Politikerne i den hurtigvoksende kommunen Ullensaker har vedtatt en standard for bruk og utforming av ledelinjer i Jessheim sentrum. Standarden skal legges til grunn ved planlegging og ombygging av nye og eksisterende gater i sentrum slik at fortauene sikres en gjennomgående universell utforming.
 
Publisert: 16. oktober 2008
Bilde fra fortau i Oslo.Bilde fra fortau i Oslo.
På "Tilgjengelighetsdagen" 15. oktober viste Norges Blindeforbund hvem som fortjente pris for å ha tenkt på blinde og svaksynte. Det skjer mye positivt i arbeidet med tilgjengelighet og universell utforming nå, konstaterer forbundet. Samferdselsetaten i Oslo og Moss Lufthavn Rygge er to vinnere.
 
Publisert: 14. oktober 2008
Bildet viser fylkesvåpenet til Vest-Agder.Bildet viser fylkesvåpenet til Vest-Agder.
I Vest-Agder er det opprettet en fylkespris for universell utforming. Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Vest-Agder ønsker med en årlig pris å hedre noen som har planlagt og gjort en innsats for å skape et samfunn for alle.
 
Publisert: 27. august 2008
Håndlistene i trappene er i to høyder tilpasset barn. (Foto: Husbanken.)Håndlistene i trappene er i to høyder tilpasset barn. (Foto: Husbanken.)
Skoleutbygging er et stort politiske satsningsområde. Pilotkommunen Trondheim kan stolt vise fram Byåsen skole som eksempel på hvordan det kan bygges når universell utforming er i fokus.
 
Publisert: 20. august 2008
Bilde fra strand med rullestolmatterBilde fra strand med rullestolmatter
I fjor begynte Friluftsrådet Vest så smått å prøve seg fram med rullestolmatter på de hvite sandstrendene vest på Karmøy. I sommer kom den store testen. Og gjennom de fine sommerukene i år har man sett at mattene har fungert godt og kommet til nytte - akkurat slik tanken var.
 
Publisert: 04. august 2008
Den nye Øya stadion er blitt et topp moderne friidrettsanlegg i Trondheim. Tribuneanlegget har fått en utforming som vil være førende for hvordan idrettsanlegg utformes videre i kommunen - og kanskje etter hvert andre steder i landet.
 
Publisert: 29. mai 2008
Etter at Direktoratet for Naturforvaltning har gitt et kjærkomment tilskudd til universell utforming, kan pilotkommunen Gjøvik fortsette arbeidet med å utvikle et av landets absolutt fineste nærmiljøanlegg.
 
Publisert: 18. april 2008
Fra samlingen på GardermoenFra samlingen på Gardermoen
Den femte samlingen for pilotkommunene ble avholdt på Gardermoen i Ullensaker kommune 14.-15. april 2008. Hovedtemaene på samlingen var universell utforming som samfunnsverdi, politiske virkemidler for lokalt arbeid, universell utforming av boliger og kommunale bygg, erfaringsutveskling og formidling av gode eksempler. Ordførere og rådmenn fra pilotkommunene var spesielt invitert til denne samlingen. Presentasjoner og prisutdeling til skoleklasser som hadde arbeidet med universell utforming satte sitt preg på innledningen av samlingen.
 
Publisert: 09. april 2008
Rullestolbruker Thomas Klausen prøver baderampen  i Kragerø. (Foto: Else Bjørg Finstad.)Rullestolbruker Thomas Klausen prøver baderampen i Kragerø. (Foto: Else Bjørg Finstad.) Flere kommuner har fortsatt til gode å lage badeplasser som er universelt utformet og tilrettelagt for bevegelseshemmede. Kragerø er blant dem som kan vise fram et godt eksempel på hvordan ting kan gjøres. I dette tilfellet gjennom spleiselag og dugnadsinnsats.

 
Publisert: 08. januar 2008
Elgsethytta er ei av hyttene som pilotkommunen Trondheim vil gjøre   tilgjengelig for alle brukergrupper. Foto: Anne Valseth.Elgsethytta er ei av hyttene som pilotkommunen Trondheim vil gjøre tilgjengelig for alle brukergrupper. Foto: Anne Valseth.
Pilotkommunen Trondheim ønsker å legge til rette for friluftsliv for flere brukergrupper i marka som omgir trønderhovedstaden. Nå skal hindringer fjernes i og rundt tre populære hytter i Trondheimsregionens største og mest ettertraktede utfartsområde.
 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.